Wanneer u zich aanmeldt voor behandeling, streeft de praktijk er naar een eerste intakegesprek met u te voeren binnen enkele werkdagen. Afhankelijk van de drukte op de praktijk of voor u mogelijke behandeldagen of -tijden, wordt u ingepland voor behandeling of op de wachtlijst geplaatst.

Na het intakegesprek volgt een diagnostische fase. Als duidelijkheid is verkregen over oorzaak van de problematiek, wordt het behandelplan opgesteld en met u besproken. Uw verwijzer wordt, indien u hiermee akkoord gaat, middels een verslag op de hoogte gesteld van aanvang van de behandeling.

Aan het begin van de behandelperiode wordt ook met u besproken hoeveel behandelsessies de logopedist nodig denkt te hebben om de klacht te verhelpen. Hier kan van afgeweken worden als in de loop van de behandeling duidelijk wordt dat er meer of minder tijd nodig zal zijn om het probleem te verhelpen. Na een x aantal behandelingen zal er een tussentijds evaluatiemoment plaatsvinden. Hier wordt dan besloten of het behandelplan gewijzigd zal worden of voortgezet op de ingeslagen weg.

Aan het eind van de behandelperiode vindt er een eindevaluatie plaats. Wanneer de behandeling wordt afgesloten, zal ook hiervan weer verslag worden gedaan aan uw verwijzer.

Soms vindt er later nog een controlegesprek/behandeling plaats om vinger-aan-de-pols te houden als de cliënt dit wenst.